?

Log in

Сьпі, мая кветачка - гДебыТоНибыЛо [entries|archive|friends|userinfo]

Сьпі, мая кветачка [сент. 10, 2010|01:30 pm]
kamaniskeg
[Tags|]

Очень похоже на то, что в детстве мне пела бабушка. В ее калыханке было что-то про то, что "прыйде коцiк, прынясе сьмятанкi..."Сьпі, мая кветачка,
Любая дзетачка,
Люльку пад грушаю
Ветрык пагушкае.
Мамка ў полі жне,
Татка валы пасе.
Татка пасе ўвесь дзень
І да цябе ня йдзе.
Мамка ў поле жаць,
Цябе ня можа ўзяць,
Сьпі, мая кветачка,
Любая дзетачка.
Сні свой салодкі сон,
Сні свой чароўны сон.
Дзетка ўсміхаецца —
Сон падабаецца.
СсылкаОтветить